PrevádzkareňDATEX LC s.r.o.
Dobroč 8
98553 Mýtna


: +421474331002
: marianl@datex.sk

SídloDATEX LC s.r.o.
Dobroč 8
985 53 Mýtna

: 47748001
: 2024072446
: SK2024072446
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26756/S

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93