Kontakty

Predajca

Názov:DATEX LC s.r.o.
IČO:47748001
DIČ:2024072446
IČ DPH:SK2024072446
Mesto:Mýtna
PSČ:98553
Adresa:Dobroč 8
Telefón:+421474331002
E-mail:predajna@datex.sk
Kontakt:Marian Lacko

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
Fax:
  • 048/4124 693